डिजिटल भारत: सर्वांचा आधुनिकीकरण {Essay on Digital India in Marathi}

कम्प्युटर आणि इंटरनेटच्या अद्याप चालून आणि विकसित जगात, ‘डिजिटल इंडिया’ हा एक आव्हान असून भारताच्या सरकारची एक महत्त्वाची योजना आहे. …

Read more

स्वच्छ भारत अभियानः {Swachh Bharat Abhiyan Essay in Sanskrit}

संयोजनात्मकाः प्रयासाः स्वच्छतायाः साधनाय प्रारम्भिताः अभियानाः “स्वच्छ भारत अभियानः” इत्येव नाम्ना विख्यातः अस्ति। भारतस्य एकादशकमितीये वर्षे प्रारम्भितं अस्य अभियानस्य लक्ष्यं …

Read more