स्वच्छ भारत अभियानः {Swachh Bharat Abhiyan Essay in Sanskrit}

संयोजनात्मकाः प्रयासाः स्वच्छतायाः साधनाय प्रारम्भिताः अभियानाः “स्वच्छ भारत अभियानः” इत्येव नाम्ना विख्यातः अस्ति। भारतस्य एकादशकमितीये वर्षे प्रारम्भितं अस्य अभियानस्य लक्ष्यं …

Read more

माझं आवडतं प्राणी: कुत्रं {Essay on My Favorite Animal Dog in Marathi)

परिचय: कुत्रं हा माणूसांच्या सर्वांत विश्वसनीय आणि प्रेमाच्या प्राण्यांमध्ये एक आहे. हा प्राणी माणसाला आनंदी आणि शांतीचे अनुभव करण्यास मदत …

Read more